Контакт

Ве молиме пополнете ја нашата контакт формаОсновни податоциСедиште и адреса:

ул.10 бр.44 Кадино,Илинден

Основна дејност:

трговија и производство

Правен облик:

Акционерско Друштво

Матичен број (МБ):

4059867

Единствен Даночен број:

4030991112554

ДДВ број:

МК4030991112554

Година на основање:

1979 год.

Лице за контакт со инвеститори:

Роберт Богатинов

Адреса:

Ул. 10 бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Република Македонија

Телефон:

+389 2 2 65 65 65

Е- пошта:

bogatinov.r@pekabesko.com.mk

Жиро сметка:

НЛБ Тутунска Банка АД :

210-0405986701-04 и 210-0405986703-95

Жиро сметка:

Охридска Банка:

530-0101008640 -25 и 530-0101008710 -09

Жиро сметка:

Прокредит банка : 

 

380-1768616031-25 и 380-1768616051-62

Жиро сметка:

ТТК банка:

 

290-1000001144-09 и 290-1000001145-06

Жиро сметка:

Комерцијална банка :

 

300-0000034971-77 и 300-0000035043-55Следете не!