Добредојдовте!

Ново!

За Пекабеско

Пекабеско АД од Скопје е компанија која има повеќе од 40 годишна традиција, а е формирана во далечната 1979 година.

Своите корени ги влече од преставништвото на тогаш најголемиот Земјоделски комбинат ПКБ Белград кое е отворено во 1972 год. Во 1991 година ПКБ-Скопје станува една од првите целосно приватизирани компании во Македонија. Основната дејност на компанијата е производство на сувомесни производи и дистрибуција на храна и цигари. Во 1998 година започна со производство на сувомеснати производи под брендот Пекабеско. Денес, палетата на сувомеснати производи опфаќа најразлични видови трајни, димени и полутрајни производи.

Препорака на шефот

Следниве наведени производи, се најпродавани и со најголем рејтинг

Што нудиме

Пекабеско АД. е македонска компанија во приватна сопственост чија главна дејност е произвдоство на сувомеснати производи и диструбиција на производи за широка потрошувачка.

Пекабеско АД. располага со човечки ресурси, технологија, инфраструктура и опрема кои му овозможуваат да заземе едно од водечките места во производствената и дистрибутивната дејност во Македонија. Најдобар показател за успехот во оваа сфера е довербата која многу познати регионални и светски компании и брендови ја даваат на Пекабеско со што секојдневно се врши дистрибуција и продажба на повеќе од 400 различни производи на домашниот и регионалниот пазар.